ACTA: Hollywood skriver brev till Kongressen

MPAA har skrivit brev till ett antal utskott i senaten, däribland justitieutskottet. I brevet skriver MPAA hur viktigt det är att de får ett ACTA-avtal som ger ökade befogenheter till tull och polis att agera självständigt mot piratkopiering. Det framgår inte om de med detta vill säga att tullen bör få möjlighet att genomsöka datorer och mediaspelare i samtliga avtalsländer. Med tanke på att MPAA är avsändare handlar deras önskemål knappast om tullens agerande mot falska läkemedel.

MPAA efterlyser också striktare regler för att stoppa otillåten fildelning på internet.

Brevet attackerar samtidigt dem som är skeptiska till ACTA och beskriver dem som likgiltiga till att filmproducenter på grund av teknikskiftet inte får den avkastning som de “förtjänar”.

MPAA är en av de organisationer som genom det amerikanska handelsdepartementet har tillgång till ACTA-handlingar.