Rensa i myndighetsregistren

Som svensk vet du inte hur många myndighetsregister du ingår i. Sannolikt handlar det om mellan 100 och 150 stycken.

Både mängden register och bristen på ordning och reda måste åtgärdas. Därför föreslår nu moderaternas arbetsgrupp om det digitala samhället – ledd av Henrik von Sydow – en upprensning. För det första måste vi skaffa oss en överblick över statens registrering av människor. För det andra bör vi sträva efter att rensa bort den registrering av personuppgifter som inte är absolut nödvändig.

Det konkreta mål som den moderata arbetsgruppen föreslår är att mängden personuppgifter i statliga register ska minska med 25 procent till 2014.

Det är ett mycket välkommet förslag. En omfattande personuppgiftsgallring är fullt genomförbar, säger Datainspektionen till Svenska Dagbladet som skriver om förslaget.

Andra moderata bloggare som kommenterar förslaget är Michaela Fletcher Sjöman, Mary Jensen och Kent Persson.