Lessigs Sverigebesök har gjort avtryck

Dagarna efter Lawrence Lessigs presentation i riksdagen rapporterade flera tidningar. Dagens Nyheter, som stod för den mest omfattande rapporteringen, har nu dessutom publicerat en längre och mer detaljerad beskrivning av Lessigs budskap till Sverige.

Kungliga biblioteket lät filma seminariet, och har lagt upp videoklippen på sin hemsida.