ACTA: EU utvärderar de amerikanska förslagen till digital policy

EU har sammanställt och kommenterat de amerikanska ACTA-förslagen om hur digital information ska regleras. Dokumentet har nu läckt ut.

Eu konstaterar för det första att kapitlet om nya regleringar av digital teknologi inte är ett renodlat internetkapitel. Det behandlar även offline-verktyg som cd- och dvd-spelare.

För det andra pekar EU på E-handelsdirektivet och det nyligen antagna telekompaketet. Det är tveksamt om de amerikanska förslagen ryms inom EU-rätten, och ett Europeiskt krav är att ACTA inte får medföra ny lagstiftning.

Det amerikanska förslaget trycker på att åtgärderna mot upphovsrättsintrång ska vara snabba och effektiva. Inte ett ord om proportionalitet eller rättssäkerhet.

I enlighet med det som tidigare kommit fram vill USA att mellanhänder ska hållas ansvariga för medverkan till upphovsrättsintrång. EU tycker dock, av politiska skäl, att syftet ska beskrivas som något annat än en vilja att gynna ett visst branschintresse:

It is politically very important to
emphasize balance and fairness, to mention culture and individual creators and not only industry.

Michael Geist skriver mer om detta. Geist är övertygad om att en three strikes-model är en del av avsikten med ACTA-avtalet.