Portlane och Black Internet

Samma tingsrätt som tidigare förelade Black Internet att stänga av nätkapaciteten till en kund har nu beslutat att internetleverantören Portlane inte ska beordras att stänga av trackern Openbittorrent från nätet.

Tingsrätten motiverar sitt beslut med att tillhandahållandet av internetsccess inte är tillräckligt för att en mellanhand ska anses medverka till upphovsrättsintrång.

Möjligheten till förelägganden mot mellanhänder infördes i svensk lag genom EU:s infosocdirektiv. Regeringen var tydlig i sin proposition med att det skulle krävas ganska mycket – till exempel att mellanhanden hyrde ut serverutrymme – för att ett föreläggande skulle kunna aktualiseras.

Det är bra att tingsrätten denna gång tar fasta på propositionens skrivningar. Det borde de ha gjort även i fallet Black Internet, som hovrätten nu får ta hand om.