Tillsätt en integritets- och öppenhetsminister

Flera av alliansens partier utvecklar just nu sin politik för det digitala samhället. Det handlar om allt från att rensa i statliga register till att öka öppenheten genom användning av fria licenser.

I Aftonbladet skriver jag att det vore en fördel att tillsätta en minister med särskilt ansvar för att förverkliga en ny internetpolitisk agenda.

Uppgifter att lägga i en sådan ministerportfölj saknas inte. Allianspartiernas internetpolitiska idéarbete måste omsättas i konkreta regeringsförslag. Den svenska offentlighetsprincipen måste utvecklas för att bättre ta vara på datoriseringens möjligheter. Den internationella upphovsrätten måste reformeras så att ett fritt, öppet och kreativt internet kan bevaras. Det här är frågor som spänner över flera departement, men som bör hållas samman.

Aftonbladet