Ny moderat linje om upphovsrätten

“Upphovsrätt är inte äganderätt.” Den rubriken toppar just nu moderat.se. För ett parti som värdesätter privat äganderätt högt är denna insikt av stor betydelse. Äganderätten hör i första hand hemma i den fysiska världen som ett verktyg för att allokera knappa resurser.

Att moderaterna nu distansierar sig från sammanblandningen av upphovsrätt och äganderätt gör det möjligt för oss att lämna den digitala debatten för och emot upphovsrätt. Den relevanta frågan är hur upphovsrätten ska vara utformad.

Upphovsrätten syftar till att ge incitament för kreativ verksamhet, och på DN debatt argumenterar Henrik von Sydow och Per Schlingmann för att begränsa upphovsrättens omfattning. Detta genom tre reformer.

  • Det ska bli enklare att avsäga sig upphovsrätten till ett verk, eller korta ned den tid som upphovsrätten gäller.
  • Det ska bli lättare att nyttja så kallade föräldralösa verk, det vill säga verk vars upphovsman är okänd.
  • En ursprunglandsprincip ska införas för rättighetsklarering inom EU. Det betyder att den som i ett EU-land har skaffat sig rätten att nyttja ett verk ska ha samma rätt inom hela EU. Detta underlättar för den som vill erbjuda en tjänst på den Europeiska marknaden.

Tre steg i rätt riktning.

Reaktionerna har så här långt varit blandade. Juridikbloggaren Mårten Schultz tycker att reformerna är självklara, liksom konstaterandet att upphovsrätt och äganderätt är två separata institutioner.

Moderaternas uttalande idag tyder på en mer nyanserad och klokare inställning än vad jag tidigare hört från något av regeringspartiernas ledning.

Mårten Schultz

Techrisk för ett liknande resonemang.

Nicklas Lundblad, som har varit policychef på Google och nu är vice vd på Handelskammaren, är glad över att Sveriges största regeringsparti lägger fram reformförslag som kan ge upphovsrätten ökad legitimitet. Han ser det som fullt möjligt att det här är reformer som de flesta kan enas kring.

Piratpartisterna är som väntat kritiska. Rick Falkvinge skriver att fildelningen inte står i vägen för det digitala samhället utan tvärtom utgör det digitala samhället. Ravenna anser att möjligheten att avsäga sig upphovsrätten är onödig nu när Creative Commons redan finns som ett alternativ. Mattias Andersson invänder mot avsagd upphovsrätt med två andra argument. Dels argumentet att upphovsmannen redan nu kan avstå från att hävda sina rättigheter och dels att någon fritt kan tjäna pengar på ett verk utan upphovsrättsskydd.

Invändningen mot att någon tjänar pengar på ett icke skyddat verk är svår att förstå. Är det dåligt att ett verk sprids och att någon får betalt för att trycka eller distribuera en icke skyddad text i bokform?

Wikipedia tillåter för övrigt kommersiell användning av det material som finns på webbplatsen.

Vilken nytta gör då möjligheten att kunna avsäga sig upphovsrätten givet förekomsten av CC och givet att du redan nu kan avstå från att stämma den som använder ditt verk?

När det gäller möjligheten att inte upprätthålla sin upphovsrätt så är det en otillräcklig försäkring för den som vill använda verket. Så länge upphovsrätten gäller finns en juridisk osäkerhet som kan avhålla andra från att nyttja verket. Även om rättighetshavaren sätter en CC-stämpel på verket som tillåter all spridning och vidareanvändning så går det inte att avsäga sig den ideella rätten. Därmed är inte heller användningen helt fri.