Microsoft vill att din avatar ska se ut som du

Slashdot har de noterat ett nytt patent som Microsoft sökt. Microsoft vill ha ensamrätten till avatarer vars utseende och kapacitet beror på användarens egen fysik. Väger du 150 kilo ska du inte kunna springa runt med en vältränad dataspelskaraktär som kan hoppa tre meter högt. Idén är inte att användaren själv anger längd och vikt, utan att informationen tas från verifierbara hälsoregister.

I sin patentansökan skriver Microsoft att tekniken ska uppmuntra ett mer hälsosamt liv. Att, som med traditionella avatarer, kunna överskrida dina fysiska begränsningar medför enligt Microsoft att människor tillbringar för mycket tid stillasittande.

This detachment of the avatar from physical limitations of the individual has often allowed exhilarating possibilities. In gaming environments, individuals are able simulate stunts and performances through their avatar that the real person could not achieve. The challenges and virtual rewards presented reinforce interest in playing. Consequently, these engrossing virtual pastimes have substantially replaced real physical exertion for many people. Unfortunately, excessive amounts of time interacting with video gaming or other virtual programming environments have negative health ramifications. This sedentary outlet provides no avenue or incentive to exercise.

Ur Microsofts patentansökan

Jag kan se flera skäl till att Microsofts nya affärsmodell är problematisk. För det första är en framtvingad koppling mellan den virtuella världen och den fysiska världen ett steg bort från det anonyma nätet. Från ett internet där ingen vet om du är en människa eller hund rör vi oss mot ett nät där andra inte bara vet vad du heter utan även vad du väger och hur högt ditt blodtryck är. Med anonymiteten försvinner en del av den frihet som nätet ger.

För det andra innebär krav på verifierbar hälsoinformation att människor kan tvingas dela med sig av information som de enligt lagen har rätt att hålla för sig själva. Ska det vara tillåtet att diskriminera spelare som inte vill skicka sina patientjournaler till Microsoft eller använda Microsofts certifierade usb-blodtrycksmätare?