Europaparlamentet ser sin chans att öka EU:s budget

Med hänvisning till den ekonomiska krisen vill Europaparlamentet att EU:s utgifter ska växa, med omkring 70 miljarder kronor. I Europaparlamentets budgetförslag går närmare hälften av pengarna till jordbruksstöd och en fjärdedel till regionalstöd. En miljard kronor ska lånas ut till företagare och tre miljarder betalas ut som särskilt krisstöd till mjölkbönderna.

Är det någon som tror att Europaparlamentarikerna i framtiden kommer vara beredda att avskaffa detta så kallade krisstöd?