Nu är det olagligt att häda i Europa

Sedan årsskiftet är det på Irland olagligt att häda. Som hädelse räknas enligt den nya lagen uttalanden som ett betydande antal religionsutövare finner stötande.

Irländska förespråkare av yttrandefrihet har i protest publicerat kända hädiska citat.

Jag bad tidigare i år EU-kommissionen att granska huruvida förbud mot hädelse var förenligt med EU-fördragens regler om att medlemsländerna ska respektera grundläggande rättigheter. Svaret blev att frågan om hur fördraget ska tolkas inte ligger på EU:s bord.