Informationspolitiken har hamnat på Stockholms stads agenda

Folkpartiets gruppledare i Stockholms stadshus, Lotta Edholm, skriver i dag en utmärkt artikel på SvD Brännpunkt om hur kommunen kan göra offentliga dokument tillgängliga direkt via internet. Även inom moderaterna diskuterar vi i de termerna.

Edholms vill lyfta upp informationspolicyn till den politiska nivån, och föregår med gott exempel genom att lägga fram ett antal förslagspunkter. Utöver att lägga ut kommunens data på nätet vill hon:

* Sprida skattefinansierat material – som bilder, kartor och musik – under en Creative Commons-licens.

* Arbeta fram en policy för vilken information om medborgarna som kommunen kan samla in utan att inkräkta på privatlivet.

* Släppa rådata som nätentreprenörer kan vidareförädla.

* Organisera informationen om politiska ärenden så att medborgare enkelt kan följa ett enskilt ärendes gång.

Det kan tilläggas att alla dessa åtgärder skulle behöva genomföras även på nationell nivå.