Google: Lämna Kina eller göra små förbättringar

Wired har en intressant artikel om Googles verksamhet i Kina, som inom kort kan komma att upphöra.

Googles intåg i Kina jämförs med Nixons ambition att förbättra USA:s Kinarelationer. Genom små steg i rätt riktning skulle diktaturen luckras upp och grundläggande friheter spridas.

Google.cn filtrerar visserligen sökresultat, men till skillnad från andra sökmotorer valde Google att informera internetanvändarna om censuren. Den som söker på ett förbjudet ord får ett meddelande om att sökresultatet inte är komplett. På så sätt skapar Google en medvetenhet bland internetanvändare om att det finns information som de är förhindrade att ta del av. Uppriktigheten har ibland gjort att Google utsatts för kritik som konkurrenterna slipper.

Microsoft undviker uppmärksamhet genom att inte överhuvud taget reflektera över problemet med att verksamheten styrs av lagar som inskränker yttrande- och informationsfrihet.

“Cyberattacks are an unfortunate way of life, not only in China, but outside China,” Microsoft CEO Steve Ballmer told CNBC in an interview. “We’ve been quite clear, we’re going to operate in China, we’re going to abide by the law.”

Wired