Städa upp efter Margot Wallström

Jag skriver på Svenska Dagbladet Brännpunkt om behovet av att vår nya EU-kommissionär värnar om grundläggande svenska principer, som att det ska råda öppenhet i det offentliga maktutövandet.

Den avgående kommissionens förslag till ny öppenhetsförordning – EU:s offentlighetsprincip – innehöll flera punkter som skulle försämra medborgarnas insyn i den politiska verksamheten. Definitionen av vad som utgör en handling skulle bli snävare så att färre dokument omfattades av öppenhetsförordningen, och hela kategorier av handlingar skulle sekretesskyddas med automatik. Vissa dokument skulle med andra ord inte ens vara möjliga för exempelvis en journalist att få sekretessprövade. Ansvarig för förslagen om försämrad öppenhet är Margot Wallström.

Svenska Dagbladet

Mårtensson kommenterar.