Google springer språkbarriären med översättare telefon

Ingen kan anklaga Google för att ha låga ambitioner. Slashdot skriver i dag om företagets försök att utvecka mobilmjukvara som tolkar röstkonversationer.

De nödvändiga komponenterna – röstigenkänning, översättning och automatisk uppläsning – finns redan. Men för att systemet vara användbart måste vart och ett av stegen fungera med någorlunda god precision. Annars blir det som att leka viskleken – i varje steg förändras budskapet en aning för att till slut bli oigenkännligt.

Google Translates översättningar är visserligen imponerande jämfört med äldre tiders motsvarigheter, men de har en bit kvar att gå.