ACTA: Europa säger nej till öppenhet?

Av DN:s senaste ACTA-uppdatering går det att dra två slutsatser. För det första att en majoritet av de aktiva länderna motsätter sig öppna förhandlingar. För det andra att de flesta Europeiska länder så är ointresserade av hur avtalet utformas att de inte ens dyker upp på förhandlingsmöten.

Bland de åtta EU-länder som deltog i Mexikomötet var bara tre för ökad öppenhet. De åtta EU-länderna var Spanien, Storbritannien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Tjeckien och Sverige. Vilka som förutom Sverige förde fram kraven på ökad insyn framgår inte.

DN

De förhandlande parterna kom överens om att offentliggöra en officiell “beskrivning” av förhandlingarna.