IPRED: Antipiratbyrån vill ha ytterligare övervakning av internetanvändare

Mindre än ett år efter att IPRED-lagen har trätt i kraft säger Antipiratbyrån återigen att övervakningen av internetanvändare är otillräcklig.

Antipiratbyrån kräver nu att internetleverantörerna ska agera polis och skicka ut varningar till sina användare.

Förslaget är nära besläktat med den franska HADOPI-lagen och med den svenska Renforsutredningens idéer. Tanken är att internetleverantörerna efter en anklagelse om upphovsrättsintrång ska vidareförmedla en varning till den abonnent vars ip-nummer pekas ut.

– Det enklaste är att den som utsätts för upphovsrättsbrott får möjlighet att skicka varningsbrev, säger Pontén.

Det kan Antipiratbyrån inte göra i dag eftersom personen bakom ip-numret inte är känd. I stället efterlyser Pontén en oberoende organisation som i samarbete med internetleverantörerna kan skicka ut varningsbrev.

SvD

Som internetleverantör sätts du i en besvärlig position. Ska du skicka ut hotbrev från upphovsrättsindustrin utan en rättsprocess som slår fast att ip-adressen har använts till olaglig fildelning? Eller ska du göra en egen brottsutredning? Inget av alternativen når upp till grundläggande krav på rättssäkerhet.

Inför det kommande valet vore det önskvärt att samtliga politiska partier som söker regeringsmakten ger ett tydligt besked om var de står.

Andra som kommenterar: Satmaran Svensk Myndighetskontroll MinaModerataKarameller imike Leo Erlandsson Peter Lindén