Usel IT-policy hos Linköpings kommun slår tillbaka

För att leva upp till EU:s konkurrensregler inför Microsoft en möjlighet för Windows-användare att genom en enkel knapptryckning byta webbläsare. Man kan diskutera nyttan av detta med tanke på hur enkelt det är redan nu att installera Firefox, Chrome, Opera eller någon annan webbläsare.

Men åtgärden gör inte heller någon större skada, såvida du inte har byggt browser-applikationer som använder icke-standardiserade funktioner som bara finns i Internet Explorer. Det har Linköpings kommun gjort.

Vi har applikationer som bara fungerar med Internet Explorer. Om användarna skulle byta till exempelvis Firefox och så skulle det inte fungera – och de skulle ringa oss och fråga varför. Det skulle generera jättemycket extrajobb och kostnader, säger Jonas Wiman, systemförvaltare vid Linköpings kommun.

Det är anmärkningsvärt att en offentlig myndighet bygger system som bygger på proprietära standarder. Det går rakt emot regeringens och riksdagens ambitioner om öppenhet och konkurrens.

Eventuella problem som Windows-uppdateringen medför är resultatet av en bristfällig kommunal IT-policy. Vi får hoppas att de lär sig av sitt misstag. Och framför allt får vi hoppas att de inte bygger system som tvingar även medborgarna att använda IE.