Nytt teknikskeptiskt nätverk bildat – men vad vill de?

Ett nybildat nätverk för personer som kallar sig kulturskapare presenterar sig i dag på SvD Brännpunkt. Syftet med nätverket tycks vara att bilda opinion för rätten att tjäna pengar på gårdagens affärsmodeller, det vill säga på exemplarförsäljning av immateriella verk.

Efter de inledande fraserna om att internet skapar nya möjligheter – fraser som någon kommunikationskonsult har förklarat för teknikskeptiker att de alltid måste använda – skriver de att upphovsrätten ska gälla även på internet. Någon som hävdat motsatsen – att det ska finnas ett separat upphovsrättsligt regelverk för kopiering över internet – har jag inte hört talas om, så på den punkten möter de inget motstånd.

Med stöd i en Sifo-mätning som jag inte kan hitta på nätet skriver nätverket att upphovsmän ska kunna få betalt för det de gör. Självklart ska de kunna det. På samma villkor som andra företagare, vilket bygger på att de har en affärsmodell som överlever utan att staten skaffar sig kontroll över människors informationsutbyte.

Huvudpoängen som de så kallade kulturskaparna tycks vilja göra är att bredbandsleverantörerna ska gå in på en helt ny marknad och bygga innehållstjänster.

Såväl bredbandsoperatörer som andra nätentreprenörer borde arbeta intensivt för att få stopp på illegal verksamhet och ta fram tjänster med ett varierat och omfattande kulturutbud, i enlighet med vad deras kunder efterfrågar.

SvD

Varför, kan man fråga sig? Hela poängen med internet är att det ska råda fri konkurrens mellan tjänster, och det finns inget mervärde i att just Telia och Comhem erbjuder tjänster för streaming och nedladdning. Tvärtom är det bästa för kunderna att internetleverantörerna, som i dag, levererar överföringskapacitet utan att lägga sig i innehållet i kundernas kommunikation.