ACTA: EU-Kommissionens tjänstemän motsäger sig själva

EU-Kommissionen påstår att ACTA-förhandlingarnas parter inte har tagit upp frågan om “graduated response”, det vill säga frågan om att varna och stänga av fildelare från nätet. Kommissionen påstår dessutom att avtalet inte på något sätt kommer att lägga ansvaret för olaglig fildelning på Internetleverantörerna.

Dessutom tillbakavisade man med kraft att Acta innebär att internetoperatörer får större ansvar för att stoppa illegal fildelning på nätet.

– Det är absolut inte sant, sade Luc Devigne och lovade att Acta inte innebär några förändringar i nuvarande lagstiftning i EU.

SvD

Detta trots att samma EU-Kommission i en egen analys från den 29 oktober 2009 skriver om de amerikanska förslagen – bland annat förslaget att hålla mellanhänder ansvariga för upphovsrättsintrång i den digitala miljö. Juridikprofessor Michael Geist tolkar det som att USA förespråkar en three strikes-modell, och det är svårt att inte hålla med.