Motionsförslag om öppna databaser i riksdagen genomfört

I går meddelade riksdagsförvaltningen att de öppnar riksdagens databaser. Det betyder att vem som helst kan ta del av hundra tusentals dokument i format som är lätta att bearbeta. Det är kul att se riksdagen gå före och visa hur den offentliga sektorn kan modernisera tillämpningen av offentlighetsprincipen.

För snart två år sedan skrev jag en motion som efterfrågade precis detta.

Distributionssystemet förser riksdagen.se med information. Ur ett tekniskt perspektiv är det mycket enkelt att på ett säkert sätt tillåta även externa intressenter att anropa och göra uttag i distributionssystemet. Distribution publicerar genom ett standardgränssnitt som kallas Soap. Riksdagen.se bör ge information om hur anropen ska utformas för att vem som helst med rätt teknisk kunskap ska kunna hämta informationen i realtid. En efterfrågan på denna tjänst finns bland utomstående webbutvecklare.

Möjligheten för externa intressenter att göra uttag i systemet innebär att informationen kan kategoriseras och presenteras på nya sätt. Riksdagen.se utsätts för konkurrens från aktörer som anser sig kunna skapa ett mervärde genom att presentera information på ett lättillgängligt sätt. Det är exempelvis tänkbart att ledamöters voteringar kan redovisas i andra format än på riksdagen.se och att ny intressant statistik kan tas fram till nytta för väljare som vill utkräva ansvar från sina förtroendevalda.

ur Öppna riksdagens IT-system, Motion 2008/09:K324 till riksdagen

Nu ser jag fram emot nätentreprenörer och enskilda som kan hitta nya, innovativa sätt att presentera informationen, förbättra medborgarnas insyn och öka intresset för riksdagens arbete.