Är Storbritanniens avstängningar förenliga med Telekompaketet?

Jan Rosén har lämnat ifrån sig en utredning om hur upphovsrättsskyddade verk kan göras mer tillgängliga. Tyvärr tycks Rosén inte vara beredd att föreslå några begränsningar av upphovsrätten, utan vill istället ge ökad makt till insamlingskollektiv. Om upphovsmannen inte finns tillgänglig ska du som användare tvingas sluta avtal med monopolister som STIM. Det är helt orimligt att rättigheter därigenom i praktiken tillfaller organisationer som helt saknar koppling till upphovsmannen. Finns det ingen identifierbar rättighetshavare att sluta avtal med bör det vara fritt fram att använda ett verk.

De problem som finns i Jan Rosén förslag är dock lyxproblem i ett Europeiskt perspektiv. I Storbritannien har regeringen nu valt att följa efter Frankrike och vill stänga av fildelare från nätet. Det är oklart exakt hur regleringen är tänkt att utformas för att inte bryta mot tillägg 138 i EU:s Telekompaket, som säger att ingen ska kunna stängas av från nätet utan en rättsprocess som lever upp till tydligt fastslagna kriterier. Som om inte det var nog vill Storbritannien dessutom införa nätcensur.

Att stoppa blockering på Internet kommer att bli det här årtiondets stora yttrandefrihetsfråga. Det är oroande att inte heller Cecilia Malmström, som betraktar sig själv som liberal, tycks förstå vilken snöboll hon sätter i rullning när hon lägger fram förslag om censur på EU-nivå.