ACTA: EU:s strategi för öppenhet duger inte

ACTA-förhandlingarna fortsätter, nu i Nya Zeeland. EU-länderna har enats om att förhandlingarna ska ske i större öppenhet. Om större öppenhet betyder full öppenhet eller bara marginella förändringar är oklart, men just nu spelar den saken mindre roll eftersom EU:s krav ändå inte tillgodoses.

USA villkorar ökad öppenhet mot att Europa går med på amerikanska krav om innehållet. Andra länder har sagt kategoriskt nej till öppna förhandlingar, och ingenting talar för att de kommer ändra sig.

Vi får konstatera att EU:s nuvarande strategi har misslyckats. Önskemålen om ökad öppenhet har inte vunnit gehör, och att upprepa önskemålen leder knappast till någonstans.

EU måste nu ta ställning till vad som prioriteras högst. Skärpt immaterialrätt eller öppenhet och demokrati. Värdesätter vi det senare bör vi frysa förhandlingarna till dess att samtliga parter accepterar att medborgarna får full insyn.

Det vore naturligt för Sverige, som offentlighetsprincipens hemland, att ta initiativet till detta. Får vi inte gehör bör Sverige lämna förhandlingarna.