Personvalskampanj: Fler kryss än Bodström

Jag kandiderar till riksdagen i Stockholms län, och det gör även Thomas Bodström. Min kanidatur i valet 2010 blir på så sätt en folkomröstning.

Genom att be Stockholmarna att ge mig fler kryss än Bodström får var och en möjligheten att skicka en tydlig signal till riksdagen. Medbogarna kan sätta ett kryss för Thomas Bodström och därmed Bodströmsamhället, eller så kan de välja mig och därmed den enskildes frihet och integritet. En sådan signal är viktig inför nästa mandatperiod. Oavsett vem som vinner regeringsmakten tvingas troligen riksdagen att ta ställning till bland annat det hårt kritiserade handelsamarbetet ACTA som hotar medborgliga fri- och rättigheter.