EU måste ta sitt ansvar och spara

Detta skrev jag på dagens debattsida i Dagens Industri.

EU uppmanar flera medlemsstater att minska sina offentliga utgifter. Bland annat vill de att Storbritannien skär ned sin budget med sex procent de närmaste tre åren. Rekommendationen i sig är säkert väl motiverad. Frågan är bara varför EU-etablissemanget i Bryssel inte lever som de lär. I EU-Kommissionens egen budget för 2011 ökar unionens utgifter med 70 miljarder kronor.

En av de stora kostnaderna är ökat regionalstöd – en utgiftspost som vi i Sverige vill avskaffa. Totalt vill EU-kommissionen att det nya regionalstödet ska få kosta drygt 400 miljarder kronor. Även kostnaderna för EU-institutionernas administration skulle med Kommissionens förslag stiga kraftigt.

Både för Sverige och för de länder som dras med stora budgetunderskott medför EU-Kommissionens oansvariga utgiftspolitik högre medlemsavgifter, och det i en tid då många länder måste spara. Som ansvarig för att föra Sveriges talan måste Anders Borg och den svenska regeringen protestera mot EU:s slösaktighet.