Förtroendet för Anders Borg svänger opinionen i orostider?

Olof Ruin, professor emeritus i statsvetenskap, vill vara försiktig med att dra slutsatser av den Demoskop-mätning som ger Alliansen ett litet övertag i opinionen.

Om Alliansen leder även i andra, kommande mätningar vet ingen, men jag skulle gissa att vi åtminstone kommer att se en uppgång. Kanske inte främst på grund av att innehållet i oppositionens skuggbudget har skrämt väljarna utan på grund av att den ekonomiska stabiliteten har hamnat i fokus. Budgetdebatten har bidragit till det, och samtidigt ökar återigen osäkerheten i omvärlden. Greklands ekonomiska problem aktualiserar frågan om vems omdöme vi litar mest på när det blåser. Anders Borgs eller Thomas Östros?

Opinionen reagerade på samma vis när den amerikanska finanskrisen skapade osäkerhet.