EU ger utländska myndigheter rätt att avlyssna svenskar och ta DNA-prover?

Inom en snart framtid kan en domstol beordra hemlig övervakning, genomsökning av bankkonton och till och med inhämtning av DNA-prov från medborgare i andra länder. Farhågor om ett nytt europeiskt regelverk för bevisinhämtning bubblade upp i slutet av den brittiska valrörelsen.

Den så kallade Europeiska bevisinhämtningsordern – European Evidence Warrant (EEW) – finns redan i dag, men som en följd av Stockholmprogrammet kan befogenheterna vidgas.

Tory-partiets rättspolitiske talesman säger sig vara oroad över att EU-länder med sämre rättssäkerhet kan få kräva DNA-prover, avlyssa och snoka i brittiska medborgares persondata.

Dominic Grieve, the shadow justice minister, said that a Conservative government would ensure that Britain did not opt into the scheme.

He added: “Civil liberties campaigners are right to be concerned about this extension of state power across national boundaries.

“Giving states which do not afford citizens the same the same legal protections as the UK the right to demand DNA samples, intercept communications or snoop on the personal data of British citizens is a worrying development.

Telegraph

Skulle de nya reglerna bli verklighet kan även svenska medborgare utsättas för tvångsåtgärder som beordras av utlänska myndigheter.

Justitiedepartementet måste tydligt redovisa var Sverige står i frågan. Svenska staten har ett ansvar för att garantera svenkars rättssäkerhet. Det är inte rimligt att andra stater, som vi som svenskar saknar demokratiska möjligheter att ställa till svars, får rätten att avlyssna eller kräva DNA-prover från svenska medborgare.