Väntat utfall i hovrätten – IPRED strider inte mot datalagringsdirektivet

Hovrätten har underkänt Telias argument om att IPRED strider mot datalagringsdirektivet. Därmed måste Telia lämna ut uppgifter om vem som använder IP-adressen som är knuten till Swetorrent.

Ett annat utfall hade varit märkligt, för även om jag är kritisk till IPRED-lagen kan jag omöjligt se hur den skulle stå i konflikt med datalagringsdirektivet.

Datalagringsdirektivet ger en skyldighet att lagra vissa uppgifter om Internetanvändares kommunikation – däribland uppgifter om tilldelning av IP-nummer. När en uppgift lagras inom ramen för datalagringsplikten får uppgiften enbart lämnas ut till myndigheter under särskilda omständigheter. Upphovsrättsinnehavare kan alltså inte få ut informationen, och internetleverantörerna är även själva förbjudna att använda den.

Samtidigt kan internetleverantörerna oberoende av datalagringskravet spara IP-uppgifter att använda för administrativa ändamål. De IP-uppgifter som lagras för administrativa ändamål måste enligt IPRED-lagen lämnas ut till rättighetshavare. Den ordningen kommer att fortleva. Alternativet vore att informationen om IP-tilldelning enbart fick lagras i brottsbekämpningssyfte, och då skulle internetleverantörerna tvingas ge upp ett verktyg som används för att skydda nätsäkerheten.

Så tyvärr är det inte någon framkomlig väg som Telia har valt.

Medan upphovsrättsindustrin försöka försvara gamla affärsmodeller i domstol har en holländsk studie dragit slutsatsen att “olaglig fildelning gynnar försäljningen,” som IDG uttrycker det. En annan slutsats i studien är att fildelningen har kommit för att stanna.

The survey held among Dutch Internet users has shown that file sharing is here to stay and that people who download are at the same time important customers of the entertainment industry. The point of no return has been reached and it is highly unlikely that the industry will be able to turn the tide. What is more, there is no guarantee that a situation will ever arise in which a majority of digital downloads will come from an authorised source.