EU-skatt på agendan?

Jag och Mats Persson på den brittiska tankesmedjan Open Europe skriver i dag på SvD Brännpunkt om risken för att krisen i eurozonen resulterar i ny Europeisk bidragspolitik. Och nya EU-bidrag ska på något sätt betalas.

EU-kommissionären Janusz Lewandowski med ansvar för ekonomisk planering och budget sade i en utfrågning i Europaparlamentet att han inte alls mot- sätter sig tanken på en EU-skatt, alltså en rätt för EU att direkt beskatta enskilda medborgare i Europa. En EU-skatt skulle ge oss en fjärde skattenivå utöver de tre som vi redan har i staten, kommunerna och landstingen. Av erfarenhet vet vi att nya skatter, när de väl finns på plats, snabbt höjs till nivåer som ingen förutsett när skatten infördes.

SvD Brännpunkt