Island vill bli en frizon på Internet

Islands Parlament har enhälligt röstat för en resolution om att landet ska bli en frizon för journalister och andra som behöver få sin yttrandefrihet skyddad.

Bland annat vill Parlamentet stärka journalisters rätt att skydda källor, ge Internetleverantörer budbärarimmunitet, garantera privat kommunikation, skydda tidningar från okynnesstämningar för förtal och utvidga offentlighetsprincipen.

Det låter precis som något jag själv skulle kunna föreslå.