Kommissionen planerar EU-skatt

För några månader sedan varnade jag och Mats Persson, som är forskare på den Londonbaserade tankesmedjan Open Europe, för risken att eurokrisen resulterar i en EU-skatt. Tyvärr ser vi ut att få rätt.

EU-kommissionens framväxande planer på att kraftigt öka utgifterna, och samtidigt ge sig själva beskattningsrätt, är radikala och skulle missgynna välfungerande länder som Sverige. Svenska skattebetalare tvingas redan finansiera jordbruksstöd och regionalstöd i andra delar av Europa. En EU-skatt skulle ytterligare förvärra läget.

På sikt kommer en EU-skatt, när den väl är införd, snabbt att höjas högt över den ursprungliga nivån.

Den exakta utformningen av Kommissionens budgetförslag väntas i september.