Slösa inte bort nio år av de begåvade elevernas liv

Alla vill ge extra hjälp och stimulans för elever som har det svårt i skolan. Men de elever som befinner sig i andra ändan av skalan – de som skulle kunna lära sig betydligt mer genom att studera i ett högre tempo – har desto mindre stöd från det politiska etablissemanget. Särskilda klasser för de mest begåvade eleverna får den negativt klingande benämningen “elitklasser”.

Jag är glad att Jan Björklund nu tar ställning för att ge begåvade elever specialanpassad undervisning redan i högstadiet. Självklart bör det göras antagningstester så att åtgärden når rätt grupp.

Alternativet – en obligatoriska skola som på grund av ett alltför lågt tempo slösar bort nio år av elevens tid -är helt oacceptabelt.

MinaModerataKarameller, AB1, AB2, AB3, SvD