Bodström föregår med gott exempel

Thomas Bodström får utstå både anklagelser om hyckleri och spekulationer om droganvändning efter att han i sista stund ändrade sig och avböjde ett frivilligt drogtest. Jag tycker att han gjorde rätt som vägrade.

Med sin förklaring till varför han avböjde drogtestet – “det är integritetskränkande att stå naken inför en främmande person och kissa på en toalett” – slår han effektivt hål på alla rent-mjöl-i-påsen-resonemang. De flesta människor beöver en privat sfär, även om de inte har några brott att dölja.

Han visar också att “frivilliga drogtester” är ett problematiskt begrepp. Blir du ombedd att göra ett drogtest och säger nej misstänks du garanterat för att ha använt droger.

Den signal som Bodström skickar är att medborgare inte behöver finna sig i att främmande personer avkräver dem kroppsvätskor. Det är bra. Människor ska ta till vara sina rättigheter gentemot de auktoriteter som vill inkräkta på det mest personliga.

Bodströms motivering till att inte vilja genomgå ett förnedrande drogtest stämmer väl överens med vad lagrådet tidigare har påpekat:

“Nu föreslås alltså att också barn som misstänks för att olovligen ha brukat narkotika innan de fyllt 15 år ska kunna kroppsbesiktigas genom drogtester. Det vanligaste torde bli att den unge avkrävs ett urinprov. Ett sådant lämnas enligt vad som upplysts vid föredagningen genom att den unge förs till en polisstation eller sjukvårdsinrättning och där under övervakning urinerar i ett uppsamlingskärl. Detta upplevs regelmässigt som mycket integritetskränkande.”
Lagrådets yttrande om “Barn under 15 år som misstänks för brott”

Den enda kritik jag har mot Bodströms agerande är att han till att börja med gick med på ett drogtest.

Vi får hoppas att han lär sig något av den här episoden.