Australiensiska politiker smakar på egen medicin

I Australien har parlamentet börjat registrera de förtroendevaldas informationsinhämtning. Inte bara pornografi och spelsajter fångas upp av filtret utan även nyhetssajter.

Nu kommer kritik mot att filtreringen inte fungerar som den är tänkt, som om det var okänt att internetfiltrering har dålig träffsäkerhet. Det mest anmärkningsvärda är dock inte att filtren fungerar dåligt, utan att någon alls kan få för sig att de politiker som reglerar nätet själva inte ska kunna se vilken information de förbjuder.

IT-enheten på det svenska regeringskansliet har haft liknande idéer.