Censur är censur

Jag och partikollegan Mary Jensen påpekar på SvD Opinion att blockering av nyhetsförmedling på nätet är förkastligt även när det är västländer som Frankrike och USA som ligger bakom.

Efter de senaste veckornas Wikileaks-avslöjanden har det dock inte varit Kina och Iran som stått för försöken att censurera nyhetsförmedlingen, utan västländer som USA och Frankrike. Det finns ingen anledning för Sverige att fördöma dessa övertramp mindre hårt.

SvD