Lagen och lagstiftarens intentioner är två olika saker

Bahnhof har väckt uppmärksamhet genom att lansera en teknisk lösning som kringgår kravet på datalagring.

Strategin tycks vara att leda kundernas kommunikation genom någon form av anonymiseringstjänst. Sker anonymiseringen i Sverige eller i ett annat EU-land är jag tveksam till om upplägget håller juridiskt, men det blir en fråga för domstolarna.

Det principiellt intressanta i sammanhanget är synen på hur företag och medborgare ska förhålla sig till lagstiftning. Upphovsrättslobbyn kallar Bahnhofs tilltag för ett hån mot demokratin, och anklagar internetleverantören för att “kringgå” lagstiftningen.

Samma upprörda tonläge hörde vi när internetleverantörer med anledning av IPRED kortade lagringstiden för abonnentsuppgifter.

Krav på att följa lagen ställer sig i stort sett alla bakom, men vad Bahnhofs kritiker begär är något annat. De begär att företag utöver att följa lagen ska agera för att lagstiftarens intentioner förverkligas eller, med andra ord, för att konsekvenserna av lagstiftningen ska bli de avsedda. En märklig uppfattning.

Ett analogt exempel skulle kunna vara att riksdagen inför en punktskatt på alla datorer med hårddiskar som rymmer minst 2 TB. För att slippa betala skatten slutar datortillverkarna att använda hårddiskar på över 2 TB och sätter i stället in flera mindre hårddiskar för dem som behöver mycket lagringsutrymme. Datortillverkarnas agerande gör att lagstiftaren misslyckas med uppsåtet att öka inflödet till statskassan. Har datortillverkarna därmed brustit i respekt för de demokratiska spelreglerna? Få skulle hävda det. Tvärtom utgår den ekonomiska politiken från antagandet att människor inom ramen för lagstiftningen nyttomaximerar. Det finns ingen anledning till att rättspolitiken skulle fungera annorlunda.

En fråga som motståndarna till ett fritt internet gärna får besvara är huruvida de anser att enskilda internetanvändare agerar respektlöst när de undviker datalagringen genom att använda sig av utländska anonymiseringstjänster?