Yttrandefrihetskommittén banar väg för ökad censur

På dagens SvD Brännpunkt skriver jag om utvecklingen mot allt större inskränkningar av yttrandefriheten i Europa, och om hur förslag från regeringens yttrandefrihetskommitté kan tvinga in Sverige på samma väg.

Vad som är än värre än enskilda EU-länders övertramp är att EU som sådant bygger upp en allt längre lista över uppfattningar som är straffbara att kommunicera. Bara under förra mandatperioden tvingades Sverige kräva undantag från flera EU-regler om att straffbelägga kontroversiella yttranden.

SvD Brännpunkt