Amerikansk domstol: Linuxanvändare ska betala licensavgift

En domstol i Texas har dömt Google till skadestånd för att ha brutit mot ett mjukvarupatent som tillhör företaget Bedrock Computer Technologies. (Patentet finns beskrivet här för den som vill ha de tekniska detaljerna).

Syftet med en patentlagstiftning är att ge innovatörer ett försprång framför dem som kopierar deras produkt. Syftet är inte att patenttroll ska kunna ta mängder av patent i syfte att stämma företag som självständigt utvecklar lösningar baserade på samma principer.

Eftersom den programkod som målet gäller ingår i Linuxkärnan kan Google-Bedrock-domen få stora konsekvenser. I teorin skulle Bedrock kunna kräva en licensavgift av alla amerikaner som använder en Linuxvariant med version 2.4.22.x eller senare av Linuxkärnan.

Det här illustrerar varför vi i Europa inte bör införa mjukvarupatent, men det visar också att det finns behov av en generell begränsning av patenträtten. Ett avgörande faktor i patenttvist bör vara huruvida den som står till svars har kopierat en lösning från patentinnehavaren eller utvecklat den på egen hand.

Hur ska en domstol kunna avgöra det, kanske någon undrar? Det är naturligtvis inte lätt, men det är inte heller lätt att avgöra vems fel det var att två bilar krockade när de inblandade ger helt olika bilder av vad som hänt. Att göra besvärliga bedömningar är vad domstolarna är till för.