Riksdagstelefonerna övervakar var ledamöter befinner sig

För några dagar sedan kom det fram att Iphone-telefoner i en dold fil lagrar information om var användaren befinner sig.

Informationen finns på telefonen och på datorer som telefonen har synkroniserats med.

Efter att ha kört Iphone Tracker på min PC kan jag se var jag själv har befunnit mig vid olika tidpunkter sedan jag hämtade ut min riksdagstelefon. Samma uppgifter är åtkomliga för alla som kan komma åt telefonen eller en dator som den synkroniserats med. Exempelvis familjemedlemmar och besökare. Varje gång jag lämnar in telefonen på service får riksdagsadministrationen tillgång till uppgifterna. Information om ledamöter som synkroniserar telefonen med sin riksdagsdator på kontoret torde riksdagsadministrationen ha ständig tillgång till.

(Det här innebär inte – vill jag understryka – att riksdagens tjänstemän gör något fel. De har nog varit lika ovetande som alla andra om att informationen lagras.)


Så här visas informationen i Iphone Tracker. Den 11 april befann jag mig i korsningen mellan Sveavägen och Rådmansgatan och även på Engelbrektsgatan intill Humlegården. Om jag tittar i loggen kan jag dessutom se exakt vilka tider som jag befunnit mig på respektive plats.

Uppdatering: Nu har Expressen skrivit om detta.

Den vanligaste läsarkommentaren är att riksdagsmän inte ska klaga över att de utsätts för samma typ av övervakning som andra medborgare. En fullt rimlig synpunkt. Jag säger inte att Apples hemliga registrering av var icke-politiker befinner sig skulle vara mer berättigad.