Bra, Fia! Större öppenhet i det politiska beslutsfattandet

På dagens DN Debatt meddelar Sofia Arkelsten att Moderaterna tar initiativet till ett nytt regelverk för redovisning av privat partistöd. Större bidragsgivare – vilket i det här sammanhanget är de som skänker mer än 20 000 kronor till ett politiska parti – ska offentliggöras. Medborgarna måste veta vilka ekonomiska intressen om står bakom ett parti för att kunna förvissa sig om att stora bidragsgivare inte särbehandlas i statens beslutsfattande.

Jag har egentligen mer att säga om det här, men nu ska jag snart fråga ut Åsa Torstensson i KU. Fortsatta resonemang får vänta tills efter det.