The Great Firewall of Chin… of Europe

Den Ungerska regeringen – den som ville att mediernas kritik mot makthavare skulle kräva statens godkännande – är just nu ordförandeland i EU. I den egenskapen föreslår de att EU bygger en virtuell gräns runt Europa på Internet. EU ska upprätta en svart lista över webbplatser som internetanvändare innanför denna gräns hindras från att besöka.

The Presidency of the LEWP presented its intention to propose concrete measures towards creating a single secure European cyberspace with a certain “virtual Schengen border” and “virtual access points” whereby the Internet Service Providers (ISP) would block illicit contents on the basis of the EU “black-list”. Delegations were also informed that a conference on cyber-crime would be held in Budapest on 12-13 April 2011.

Anteckningar från Europeiska Rådet upprättade den 3 Mars 2011 (sid 4)

Förslaget presenterades på ett hemligt möte i Februari enligt the Telegraph. Ungerns represenation i Bryssel ville inte kommentera mötet, och Europeiska rådets talesperson hade på grund av semester ingen möjlighet att uttala sig.