Är politiska partier privata organisationer eller myndigheter?

På SvD Brännpunkt skriver jag om de svenska politiska partierna, som i många avseenden är att likna vid myndigheter men utan myndigheternas krav på öppenhet.

Med det particentrerade valsystem som vi har i Sverige är det i praktiken partierna och inte medborgarna som bestämmer vilka kandidater som ska ha chans att väljas till förtroendeuppdrag. Det i kombination med ett regelverk som snedvrider konkurrensen till etablerade partiers fördel gör att partiorganisationernas verksamhet närmast kan liknas vid myndighetsutövning. Inte normal myndighetsutövning, utan myndighetsutövning bakom slutna dörrar.

SvD