Svenska idrottare ska ha EU-flaggan på sina tröjor

Svenska fotbollslandslaget ska i framtiden ha EU-flaggan på sina tröjor. Det vill i alla fall Europaparlamentet. Europaparlamentets kulturutskott har redan antagit förslaget om att EU-flaggan ska finnas på medlemsländernas landslagströjor – oavsett vilket idrott det gäller – och nästa vecka förväntas Europaparlamentet ställa sig bakom idén.

Det Europaparlamentet röstar om är ett svar på EU-kommissionens vitbok “Utveckling av idrottens europeiska dimension”. Nästa steg i processen är att EU-kommissionen, som uttalat sig positivt om att tvinga alla landslag att bära EU:s färger, utformar ett skarpt förslag som både Europaparlamentet och medlemsstaterna har att ta ställning till. Eftersom beslutet tas av en kvalificerad majoritet i ministerrådet kan vi i Sverige, om vi motsätter oss förslaget, bli nedröstade.

Det dokument som Europaparlamentet nu ska anta innehåller även förslag om att EU-flaggan ska hissas vid alla större idrottsevenemang och om att EU ska inrätta en Europeisk idrottsdag.