I dag skriver jag på SvD Brännpunkt om varför vi inte ska ha en EU-skatt som går till Grekland

SEB har helt rätt både i att euroländernas försök att rädda Grekland från konkurs tar sig allt skadligare former och i att de strukturer som nu riskerar byggas upp i all hast sannolikt blir kvar även efter att vi har lagt den akuta krisen bakom oss. Många exempel faller in i det mönstret, inte bara värnskatten utan även den amerikanska federala inkomstskatten som först tillkom för att vara en tillfällig skatt under det amerikanska inbördeskriget.

SvD Brännpunkt