Anonymitet och spaning på nätet

Bland mina Facebook-vänner dominerar i dag arga kommentarer med anledning av Beatrice Asks utspel om polisiär nätspaning. Det är dock oklart vad kritiken går ut på. Det Beatrice Ask säger att hon vill se är vad jag föreställer mig att polisen gör redan i dag. Polisen behöver inga nya befogenheter för att läsa Flashback-inlägg och bloggkommentarer.

Det viktiga i sammanhanget är att rätten till anonymitet på nätet – som redan skadats genom bland annat IPRED – inte urholkas ytterligare. Peller Snickars och Jonas Andersson förklarar varför på SvD Brännpunkt.