Socialdemokraterna: Inför Tobinskatt och skicka mer pengar till Grekland

Socialdemokraterna har gjort en kraftig omsvängning i synen på Sydeuropas ekonomiska kris. Tidigare ställde de upp på regeringens uppfattning om att länder med underskott måste spara. Nu vill de i stället möta krisen med en EU-skatt på transaktioner, ökade subventioner till Grekland genom euro-obligationer och ännu större utgifter för att stimulera ekonomin.

På Newsmill skriver jag om denna omsvängning, som konstigt nog knappt har uppmärksammats i media.

Sambandet mellan en oansvarig ekonomisk politik och skuldkriser kan tyckas elementärt. Dock finns det alltför många politiker som skyller krisen på marknaden och tror att nya regler är lösningen. Det är olyckligt att Socialdemokraterna nu ansluter sig till skaran som anser att det inte är krisländernas regeringar utan finansinstitut som bär skulden för den negativa börsutvecklingen. Göran Färm, som leder den socialdemokratiska delegationen i Europaparlamentet, har intagit en ännu mer extrem position när han säger att problemen inte alls beror på budgetunderskotten utan på “åtstramningsextremismen”. Istället för sparsamhet vill han se ännu större utgifter i tron att det ska stimulera ekonomin.

Newsmill