Avskaffa den orättvisa tv-licensen

I dag skriver jag och partikollegan Jimmy Baker på Aftonbladet Debatt att vi bör lägga ner Radiotjänst i Kiruna och finansiera Public Service via skatten.

“Betraktar vi tv-licensen som bara ytterligare en konsumtionsvara vid sidan av andra kan det framstå som rimligt att alla kunder betalar lika mycket – lika rimligt som att kostnaden för ett hekto lösgodis på ICA är densamma oavsett vem du är – men tv-licensen är inte vilken utgift som helst.

Tv-licensen är obligatorisk för alla med en tv-mottagare, oavsett om du tittar på SVT:s kanaler eller inte, och bör betraktas som en skatt. Skatter är normalt inkomstrelaterade för att inte slå oproportionerligt hårt mot dem som har låga inkomster eller pensioner.”
Aftonbladet Debatt