Står Cecilia Malmström bakom Tobin-skatten?

Nu lägger EU-Kommissionen som väntat fram ett förslag om skatt på finansiella transaktioner.

Har Cecilia Malmström som svensk Kommissionär reserverat sig? Eller står hon bakom förslaget? Vad anser i så fall regeringen om att ha tillsatt en Kommissionär som förespråkar Tobin-skatt?