Socialdemokraterna vill ha EU-skatt och skicka mer svenska pengar till Grekland

SvD:s toppnyhet nu är att Sveriges nettobidrag till EU är 11 miljarder kronor om året. Vi betalar med andra ord 11 miljarder mer än vad som kommer tillbaka i form av jordbruksstöd och andra EU-bidrag.

I själva verket är Sveriges nettokostnad betydligt större. Om de pengar som nu kommer tillbaka från EU i form av jordbruksstöd i stället hade stannat i Sverige skulle de användas på ett mer effektivt sätt. En miljard i EU-bidrag är värd betydligt mindre än en miljard i statsbudgeten som vi kan använda till att sänka skatter och stärka välfärden.

Nu tycker inte Socialdemokraterna i Europaparlamentet att 11 miljarder räcker, utan vill att svenska medborgare dessutom ska betala en skatt på finansiella transaktioner. Förespråkarna av transaktionsskatten beskriver den som en skatt för de stora finansinstituten. Men när bankerna skickar kostnaden vidare är det slutkonsumenten – vanliga medborgare och företag – som får betala i form av högre avgifter, högre räntor på lånen och lägre ränta på sparkontot.

Huvudargumentet för en transaktionsskatt – att svängningarna på börsen beror på för låga transaktionskostnader vid värdepappershandel – är naturligtvis trams. Svängningarna på börsen beror på att allt för många politiker runt om i Europa är oförmögna att balansera en budget, och när länder står på randen till konkurs är det fullt rationellt att som investerare känna osäkerhet.

Den verkliga anledningen till att Europaparlamentariker vill ha en transaktionsskatt är att det skulle ge EU en egen inkomstkälla. Därmed skulle EU:s beroende av medlemsstaterna minska, och det skulle bli omöjligt att se hur mycket svenska skattepengar som går till att subventionera Grekland och Italien. Då kan politikerna göra av med våra pengar utan att behöva mötas av folkliga protester.