Sverige måste säga nej till nytt, mer långtgående datalagringsdirektiv

Ett nytt, omförhandlat datalagringsdirektiv blir sämre än det vi har i dag. Det står klart efter att vi i Konstitutionsutskottet har granskat Kommissionens planer. I en rapport som utvärderar det gamla datalagringsdirektivet säger sig Kommissionen vilja minska medlemsstaternas möjligheter att själva välja lagringstid. De vill också skapa gemensamma EU-regler som anger under vilka omständigheter staten ska kunna begära ut uppgifter, vilket för Sveriges del lär innebära att uppgifter lämnas ut mer frikostigt än vad som sker enligt den nu liggande propositionen.

Om detta skriver nu Svenska Dagbladet.

Moderaten Karl Sigfrid, ledamot i KU, går samtidigt längre i sin kritik.

– Ett omförhandlat datalagringsdirektiv riskerar att bli betydligt sämre för Sverige än det vi har idag. Vi riskerar att tvingas förlänga lagringstiden och införa ett regelverk där polis och andra myndigheter kan få ut uppgifter även för mindre allvarlig brottslighet, säger han.

Svenska Dagbladet