EU:s ministerråd smyger igenom ACTA

I DN kan vi läsa att EU:s ministerråd för jordbruk och fiske den 15-16 december i tysthet har beslutat att vi EU skriva under ACTA-avtalet mot piratkopiering och andra immaterialrättsliga intrång. Det här är en direkt upprepning av vad som skedde den 14 maj 2008 då EU-Kommissionen fick sitt förhandlingsmandat.

Agerandet gör att man kan fråga sig hur uppriktig EU-Kommissionen var när den påstod sig arbeta för en mer öppnen förhandlings-process.